شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت حمل و نقل آبادان

بزرگترین حمل و نقل جاده ای کشور

پیشرفته ترین ناوگان روز دنیا

شرکت حمل و نقل آبادان layer

حمل گندم به سراسر نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آبادان layer

حمل سریع و مطمئن

دسترسی آسان به شعبات آبادان در سراسر کشور

lorem ipsum dolor sit layer
lorem ipsum dolor sit layer
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

{اخبار} انتصاب مجدد دکتر لواسانی

انتصاب مجدد دکتر لواسانی به عنوان مدیر عامل

انتصاب مجدد جناب آقای محمد جعفر لواسانی شیخ علیا لواسانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان 

دیدگاه کاربران

حرکت به بالا